Ứng dụng tào lao – VIMO ví điện tử chuyển tiền Review

Tắt tính năng đổi thẻ cài thành tiền mặt mà không thừa nhận, còn nói app không có tính năng đó, trong khi tôi sử dụng tính năng đó hơn 1 năm nay. Không có một thông báo chính thức. Làm ăn chọp giựt. Mọi người tuyệt đối không nên sử dụng thằng này.
Review by Quang Toi on VIMO ví điện tử chuyển tiền.

All VIMO ví điện tử chuyển tiền Reviews


Other Reviews