VIMO ví điện tử chuyển tiền Reviews

3/5 rating based on 2 reviews. Read all reviews for VIMO ví điện tử chuyển tiền for iPhone.
VIMO ví điện tử chuyển tiền is free iOS app published by VI MO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Phí nạp tiền vào ví cao Bất tiện

FaceIP6

Phải làm sao để nạp tiền vào ví rẻ hơn cạnh tranh hơn Internet banking thì mới có người xài Còn ko thì chỉ thêm bất tiện Xài Internet Banking đâu thiếu chức năng gì


Ứng dụng tào lao

Quang Toi

Tắt tính năng đổi thẻ cài thành tiền mặt mà không thừa nhận, còn nói app không có tính năng đó, trong khi tôi sử dụng tính năng đó hơn 1 năm nay. Không có một thông báo chính thức. Làm ăn chọp giựt. Mọi người tuyệt đối không nên sử dụng thằng này.