Numrat - Mëso, Shkruaj dhe Luaj Icon
Download Numrat - Mëso, Shkruaj dhe Luaj

Numrat - Mëso, Shkruaj dhe Luaj

Zbuloni një mënyrë të re për mësimin e numrave në shqip për fëmijët tuaj. Aplikacioni edukues interaktiv sjellë mundësinë që fëmijët të mësojnë numrat deri në 20 me ndihmën e ilustrimeve dhe narracionit atraktiv.
Category Price Seller Device
Education Free TRIGONOM SH.P.K. iPhone, iPad, iPod

Veçoritë kryesore:

- Mësimin e numrave me ndërveprim dhe narracion.
- Shkrimin e numrave në tabelë të zezë me katër ngjyra të ndryshme, ku nëse shkruan numrin si duhet atëherë merr 3 yjet maksimale, ndërsa gabimet mund të fshihen me shpuzë.

Mundësitë shtesë për argëtim përfshijnë edhe 4 lojëra me 6 nivele, të cilët janë:

- Vendosja e numrit të duhur në rënditjen e numrave.
- Vendosja e numrave në vendin e frutave.
- Gjetja e cilit nga katër numrat është i saktë në bazë të ilustrimit në tren.
- Trego sa fruta i kemi në tabelë.

Reviews

Nuk ka zë
bl.nk

Nuk ka zë pse


A
Tinki__

Super


Duhet rregulluar
Mexito@&

Loja eshte sukses i madh, porse ne versionin e tanishem ka pengese ne njerin nivel, dhe nuk mund te luhet deri ne fund. Zhgenjim per femijet. Sigurisht qe do rregullohet shpejte..!?