Lojëra për Fëmijë HD Icon
Download Lojëra për Fëmijë HD

Lojëra për Fëmijë HD

Përmes këtij aplikacioni, fëmijët mund të argëtohen duke luajtur dhe në të njejtën kohë duke mësuar për shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe.
Category Price Seller Device
Education $0.99 TRIGONOM SH.P.K. iPad

Mundësitë për argëtim përfshijnë 4 lojëra me 6 nivele:
- Madhështori - marrja e shkronjës së madhe dhe vendosja tek shkronja e vogël.
- Sfiduesi - Zbulo shkronjën e duhur nga copëzat përkatëse.
- Memoruesi - Mbaje në medn shkronjën që sheh dhe zbulo ilustrimin për atë shkronjë.
- Treni - Gjej cilat prej katër shkronjave është e sakt në bazë të ilustrimit në tren.

Reviews

Reviews not available.