CrazyKanji Icon
Download CrazyKanji

CrazyKanji

Game trắc nghiệm học Hán tự, giúp bạn ôn tập lại các bộ chữ Hán tự từ cơ bản đến nâng cao một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất. Các bộ chữ dựa theo chương trình học Hán tự của trường nhật ngữ Đông Du.Phiên bản hiện tại gồm có các bộ chữ sau :
Category Price Seller Device
Games Free Tien Le iPhone, iPad, iPod

- 70 bộ
- 60 chữ hán tự cơ bản
- 200 chữ hán tự trong chương trình phổ cập 1.
- Hán tự từ N5 tới N2

Chúc các bạn học tiếng Nhật thật tốt !
ありがとうございます。

Reviews

Reviews not available.