Quá tệ – Moca Review

Ứng dụng tạo ra như để cho có, cả nửa năm mà chưa có một bản cập nhật nào. Mã otp thì hầu như gửi quá trễ so với giới hạn 60s. Khuyên mọi người ko nên dùng nếu công việc ko bắt buộc
Review by mai__huy on Moca.

All Moca Reviews


Other Reviews

Crapp app
alanism

Quá tệ
mai__huy

App ngu
Anhbloss

Bad app
Hank Nguyen Duc