App ko xài được – Moca Review

Tệ * n lần. Ko thể liên kết được từ grab qua moca. Giao diện dùng ko thân thiện người dùng kể cả thao tác liên kết đều không hề thân thiện và đơn giản. Xoá App!
Review by Renovancap on Moca.

All Moca Reviews


Other Reviews

Crapp app
alanism

Quá tệ
mai__huy

App ngu
Anhbloss

Bad app
Hank Nguyen Duc