Việt Báo Icon
Download Việt Báo

Việt Báo

Việt báo là ứng dụng đọc báo tiếng Việt. Ứng dụng giúp bạn tìm kiếm, cập nhật tin tức từ tất cả các báo mạng.
Category Price Seller Device
News Free Loi Duong iPhone, iPad, iPod

Ưu điểm nổi bật:
- Đọc báo tốc độ nhanh nhất
- Tiết kiệm dữ liệu 3G
- Tin tức được cập nhật theo từng giây, suốt 24h
- Duyệt tin tức với giao diện đẹp, dễ sử dụng

Reviews

Reviews not available.