Tank.io War - Basic Edition Icon
Download Tank.io War - Basic Edition

Tank.io War - Basic Edition

Chào mừng bạn đến xe tăng chiến đấu trường. Các trò chơi hit tiếp theo từ các tác giả của agar.io! Bắn thực phẩm và kẻ thù, nâng cấp khả năng của bạn nhanh chóng, trước khi viên đạn tấn công! Điều khiển chiếc xe tăng nhỏ bé của mình, ăn để phát triển lớn hơn! không đánh xe tăng lớn hơn! Phát triển kỹ năng của bạn và cố gắng để tồn tại càng nhiều như bạn có thể và cố gắng là bể lớn nhất.
Category Price Seller Device
Games Free Jianfu Wang iPhone, iPad, iPod

Reviews

Reviews not available.