QR SCANNER - Reader for codes Icon
Download QR SCANNER - Reader for codes

QR SCANNER - Reader for codes

Depending on the selected system language, the application is available in two languages
Category Price Seller Device
Utilities Free Mobiem Sp.z o.o. iPhone, iPad, iPod

QR SCANNER is the best QR code and barcode scanner. It allows scanning of all types of QR codes and bar codes, and also is very easy to use.
With this application quickly and efficiently can read data stored in the form of code QRCode and Barcode.
Just have to point the device camera at the code and after a while will show you the data saved in it.
The interface is simple and intuitive, so you should not have problems of user applications.


Application contains a history of scanned codes.
After scanning the code (on the home screen), or when you select an item in the history, we can:
- send the read data via SMS,
- open in the web browser,
- send an e-mail,
- copy text to the clipboard,
- share information in applications installed on your phone.

Depending on the selected system language, the application is available in two languages:
- Polish,
- English.

-----

QR SCANNER to najlepszy skaner kodów QR i kodów paskowych. Umożliwia skanowanie wszystkich rodzajów kodów QR i kodów paskowych, a na dodatek jest bardzo prosty w użyciu.
Dzięki aplikacji skanującej QR-kody w bardzo szybki i precyzyjny sposób - przy użyciu aparatu telefonu - możesz zeskanować kody jedno i dwu wymiarowe. Aplikacja zeskanuje i rozpozna również informacje zawarte w kodach kreskowych.

Co to jest QR-kod?
Jest to kod modularny umożliwiający zakodowanie znaków i symboli określonych przez użytkownika.

Jak używać:
Aplikacja rozpoznaje kody dzięki auto-focusowi znajdującemu się w aparacie smartfonu. Trzymaj aparat około 10 cm nad powierzchnią widniejącego kodu. Po jego rozpoznaniu nastąpi przekierowanie do zawartego w nim tekstu.

Aplikacja zawiera historię zeskanowanych kodów.
Po zeskanowaniu kodu (na ekranie głównym) lub po wybraniu elementu w historii możemy:
- przesłać odczytane dane SMS-em,
- otworzyć w przeglądarce internetowej,
- wysłać e-mailem,
- skopiować tekst do schowka
- udostępnić informacje w aplikacjach zainstalowanych na telefonie.

W zależności od ustawionego języka systemu, aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych:
- polski,
- angielski.

Reviews

Reviews not available.