m-ba Icon
Download m-ba

m-ba

m-ba je brza, sigurna, jednostavna i praktična usluga UniCredit Bank koja Vam omogućava potpuni nadzor nad financijama:
Category Price Seller Device
Finance Free UniCredit Bank d.d. iPhone, iPad, iPod

- pregled stanja i prometa svih Vaših računa i računa po kojima ste opunomoćeni,
- pregled troškova i limita po karticama,
- plaćanje režija i drugih računa,
- prijenos sredstava na račune koje želite,
- slanje potvrde o učinjenom plaćanju na željene e-mail adrese,
- ugovaranje i plaćanje e-uplatnica,
- konverzije valuta unutar računa,
- kreiranje predložaka i zadavanje naloga s datumom unaprijed,
- pregled tečajne/kursne liste,
- pregled korisnih kontakata u Banci,
- pretraživanje najbližih bankomata i poslovnica…

m-token je aplikacija koja služi za identifikaciju korisnika I potvrdu izvršavanja transakcija putem usluge internet bankarstva (e-ba). Koristi se u iste svrhe kao I fizički token – jedina razlika je u tome što je m-token instaliran u mobilnom uređaju te je time praktičniji I dostupniji za korištenje.

Reviews

Reviews not available.