Flotis Manager Icon
Download Flotis Manager

Flotis Manager

FlotisManager to bezpłatna aplikacja przeznaczona dla administratorów flot oraz szefów firm. Dzięki aplikacji możliwe jest sprawdzenie pozycji pracowników/aut monitorowanych przez urządzenia Yanosik, Flotis oraz aplikację "Yanosik dla Firm".
Category Price Seller Device
Business Free Neptis Spolka z o.o. iPhone, iPad, iPod

FlotisManager pozwala na:
- monitorowanie aktualnej pozycji pracowników w czasie rzeczywistym na mapie,
- przegląd historii trasy w tym m. in. prędkości z jaką porusza się pracownik/pojazd, długości trasy, czasu przejazdu.

Więcej informacji o usługach Flotis i "Yanosik dla Firm" na www.flotis.pl i www.yanosikdlafirm.pl.


FlotisManager is a free application designed for administrators and CEOs fleets. With this application you can check the position of the employees / vehicles monitored by the device Yanosik, Flotis and application "Yanosik dla Firm".

FlotisManager allows you to:
- Monitor the current position of employees in real time on the map
- See an overview of the history of the route eg. the speed at which worker / vehicle moves, route length, travel time.

More information about the services Flotis and Yanosik for companies at www.flotis.pl and www.yanosikdlafirm.pl.

Reviews

Reviews not available.

Tags

Business

Featured on lists