Colors Shades Icon
Download Colors Shades

Colors Shades

------------------
Category Price Seller Device
Games Free Mobiem Sp.z o.o. iPhone, iPad, iPod

---- ENG ----
------------------

Are you feeling bored?

Do you want to test your reflex?

Or maybe you're looking for a game in which you could compete with your friends?

If you’ve answered “Yes” to at least one question, try your hand at Colors Shades.

During the game remember to be careful and keep your eyes peeled!

In the classic version of Colors Shades one of the cubes is slightly different from the others. To gain new points you should guess correctly which one of the boxes doesn’t fit with the rest and tap the differently shaded one.

Remember to collect randomly placed power-ups, that will give you a “fresh” look on the level by exchanging the color of the cubes, or will make the shade more distinctive by increasing a contrast. Keep in mind that the possibility of your reaction is time- limited.

There are also two other versions available in app, called Chaos and Color. The rules of the first of them are generally the same as in the basic version, except that the cubes remain in motion. This additional aspect makes identifying the distinctive box more difficult. To gain points in the Color version, you have to locate a cube with the same shade as one displayed at the bottom of a smartphone screen.

As you move through the levels, the game is becoming more and more complicated.

Do you accept the challenge of Colors Shades?

Try not to be fooled by your own eyes!

Play alone or invite your friends :)


------------------
---- PL ----
------------------

Masz dość nudy?

Chcesz sprawdzić swój refleks?

A może szukasz gry, w której mógłbyś rywalizować ze swoimi znajomymi?

Jeśli chociaż na jedno pytanie z powyższych odpowiedziałeś twierdząco, to spróbuj swoich sił w grze Colors Shades.

Tylko pamiętaj: Nie daj się oszukać własnym oczom!

W klasycznej wersji zabawy jeden z kafelków nieznacznie różni się od pozostałych. By zdobyć punkty odgadnij prawidłowo, który z nich nie pasuje do reszty. Podczas gry zbieraj bonusy, które pomogą zachować „świeże” spojrzenie poprzez zwiększenie kontrastu między kafelkami, albo całkowitą zmianę koloru wyświetlanych elementów. Pamiętaj, że możliwość ruchu jest ograniczona czasowo.

Do wyboru dostępne są również wersje: Chaos i Color. W pierwszej z nich reguły są identyczne jak w wersji podstawowej z tą różnicą, że kostki pozostają w ruchu. Ten dodatkowy aspekt ma jeszcze bardziej utrudnić wskazanie wyróżniającego się kafelka. W wersji Color znajdź kostkę w kolorze identycznym do wyświetlanego we wskazanym miejscu na ekranie smartfona.

W miarę przechodzenia przez kolejne poziomy rozgrywka staje się coraz bardziej skomplikowana.

Przyjmiesz wyzwanie Colors Shades?

Lepiej miej oczy szeroko otwarte!

Zagraj sam lub zaproś znajomych :)

Reviews

Reviews not available.